6 items / 1 pages
 • Lyčių aspekto rodikliai

  Priemonė, skirta įvertinti moterų ir vyrų santykių tam tikroje politikos srityje, konkrečioje programoje ar veikloje pokyčius arba moterų ir vyrų statuso ar padėties pokyčius

 • Fact sheet: Lyčių lygybė ir Instituciniai Mechanizmai

  EU Indicators for the Beijing Platform for Action area H. Institutional Mechanisms for the Advancement of Women

 • Instituciniai mechanizmai lyčių lygybei užtikrinti - RDC leaflet

  Available in: DE , EN , FR , LT , NL , SV Access EIGE's Resource & Documentation Centre

 • Lyčių lygybės institucinių mechanizmų veiksmingumas: Santrauka

  Available in DE , EN , FR , LT Related publications: Report: Lyčių lygybės institucinių mechanizmų veiksmingumas Bendra informacija: lyčių lygybė ir instituciniai mechanizmai EN , LT More information EU Indicators for the Beijing Platform for Action area H. Institutional Mechanisms for the Advancement of Women EIGE's work on gender mainstreaming

 • Lyčių lygybės indeksas - Santrauka

  Šiame leidinyje paprastai ir suprantamai apibendrinami pagrindiniai pastaruosius trejus metus instituto vykdytos veiklos, susijusios su sintetinio lyčių lygybės mato– Lyčių lygybės indekso– rengimu, rezultatai. View the Gender Equality Index

 • Lyčių lygybės mokymo strategijų ir praktikos Europos Sąjungoje apžvalga: Nustatytų faktų santrauka

  Also available in ES , DE , EN , FR , IT