Lyčių aspekto integravimas – tai papildoma tarptautiniu lygiu įgyvendinamos lyčių lygybės strategijos priemonė. Tai apima lyčių perspektyvos integravimą į politikos ruošimą, kūrimą, įgyvendinimą, stebėjimą ir vertinimą, reguliavimo priemones bei išlaidų programas siekiant propaguoti lyčių lygybę bei kovoti su diskriminacija..

Pagrindinės sąvokos 

Lyčių aspekto integravimo aspektai

Lyčių aspekto integravimas reikalauja lyčių perspektyvą įtraukti į skirtingą politiką bei išspręsti moterų ir vyrų dalyvavimo problemą konkrečios politikos srityje.

Visuose politikos formavimo proceso etapuose reikia atsižvelgti į abu aspektus – lyčių dalyvavimą ir atsižvelgimą į jas.

Lyčių dalyvavimas politikos srityje

Dalyvavimo problemos sprendimas reiškia lyčių diskriminacijos panaikinimą darbo jėgos pasiskirstymo bei sprendimų priėmimo srityse ir vienodų teisių užtikrinimą.

Politikos turinys lyčių atžvilgiu

Nors skaičiai ir yra svarbūs, taip pat svarbu apsvarstyti, kaip lytys yra susijusios su politikos priemonių turiniu, kad būtų geriau suprasta, kokia iš to nauda moterims ir vyrams. Į lytis atsižvelgianti politika užtikrina, kad vienodas dėmesys bus skiriamas visų piliečių poreikiams – moterų ir vyrų. 

Lyčių aspekto integravimo sąlygų įgyvendinimas

Norint efektyviai integruoti lyčių aspektą būtinas pasiruošimas ir organizavimas. Skirtumą gali lemti sprendimus priimantys žmonės, nes jie daro didesnę įtaką pokyčiams. 

Lyčių aspekto integravimo ciklas

Praktinis lyčių perspektyvos integravimo į politikos / programavimo ciklą vadovas

Lyčių perspektyvos integravimas į politiką reiškia, kad lyčių lygybė, kaip visiems rūpimas principas, turėtų būti svarbi visuose sprendimuose, kiekviename politikos formavimo proceso etape ir visiems procesų dalyviams.

Politikos procesas suvokiamas kaip keleto etapų ciklas, įskaitant apibrėžimą, planavimą, įgyvendinimą ir tikrinimą (stebėjimas bei vertinimas). Daugeliu atvejų šie etapai tampa ciklu ir kiekvienas veiksmas kartojamas, kai įvyksta pokyčių. Pavyzdžiui, kai vertinama politika, ji gali atskleisti naujų problemų, kurias reikia išspręsti norint pakeisti programą. 

Čia pristatytas lyčių aspekto integravimo ciklas gali būti koreguojamas atsižvelgiant į skirtingus viešosios politikos / programavimo procesus. Toliau pateiktoje diagramoje nurodomi specialūs ciklo etapai ir reikalingi elementai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį kiekviename etape. Įtraukti kiekviename tokio ciklo etape naudotini specialūs lyčių aspekto integravimo metodai ir priemonės. Kai kurie metodai ir priemonės, pvz., konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis arba lyčių lygybės mokymo paslaugų teikimas susijusiems dalyviams, gali būti naudingi daugiau nei viename etape. Be to, svarbu atminti, kad dirbant su duomenimis jie turi būti atskirti pagal lytis. EIGE lyčių statistikos duomenų bazė yra naudinga priemonė, kurią galima naudoti norint rasti patikimą, palyginamą ir naujausią informaciją apie lyčių lygybę.

EIGE gerosios praktikos rinkinys taip pat turėtų būti naudojamas, nes jame yra patikrintų metodų pavyzdžių, politikos ir praktikos, kuri pasirodė efektyvi įgyvendinant lyčių aspekto integravimo strategijas ES valstybėse narėse.

Daugiau informacijos apie skirtingus lyčių aspekto integravimo ciklo etapus gausite spustelėję kiekvieną etapą.


ES požiūris į lyčių aspekto integravimą

Lyčių aspekto integravimas nėra savaiminis politikos tikslas, jis reiškia lyčių lygybės siekimą. Lyčių lygybė ES pripažįstama kaip pagrindinė teisė – bendra ES vertybė ir reikalinga sąlyga siekiant ES augimo, užimtumo bei socialinės sanglaudos tikslų.

Nuo 1996 m. Komisija įsipareigojo taikyti „dvejopą požiūrį“ į lyčių lygybės realizavimą. Šis požiūris apima lyčių perspektyvos įtraukimą į visą politiką, kartu įgyvendinant specialias priemones, kad lyčių nelygybė būtų pašalinta ir nebūtų leidžiama jai atsirasti. Abu požiūriai taikomi kartu, vienas negali pakeisti kito.

Žr. mūsų laiko juostą norėdami sužinoti apie lyčių lygybės etapus ES.

Timeline

Ar norite sužinoti daugiau?

About this Platform (in English)

The European Institute for Gender Equality created this Platform on Gender Mainstreaming to support the EU institutions and governmental bodies with the integration of a gender perspective in their work.

This online Platform provides insights on the relevance of gender in a variety of policy areas. It also suggests what EU officials and civil servants in the EU countries can practically do to take account of gender aspects in their daily tasks and responsibilities.

This online Platform helps to improve individual competences to mainstream gender throughout the different stages of the process of policy/programme/project development and implementation. Understanding how to design, plan, implement, monitor and evaluate policies from a gender perspective will strengthen EU policies, increase their societal relevance and responsiveness.

The focus of this online Platform is on gender as a social category. Gender as a social concept is always linked to and interwoven with other social categories like ethnicity, age, religion, sexual orientation, disability, or health status.