Description

osoba, která úmyslně používá násilné a hrubé chování ke kontrole svého partnera nebo partnerky nebo bývalého partnera či partnetky, ať už byla či nebyla obviněna, stíhána nebo odsouzena.

Additional notes and information

Původci a původkyně násilí jsou širší kategorií, která zahrnuje jakékoli osoby dopouštějící se násilí, včetně pachatelů a pachatelek násilí, což jsou osoby, které se dopouštějí trestných činů.