Description

forma obchodovania s ľuďmi, ktoré sa zameriava na ženy a dievčatá – okrem iného najmä na tie, ktoré majú najviac znevýhodnené postavenie

Additional notes and information

Obchodovanie so ženami a dievčatami spravidla prebieha za účelom sexuálneho a ekonomického vykorisťovania, najmä prostitúcie a pornografie, nútenej práce vrátane práce v oblasti komerčného poľnohospodárstva a v domácnosti, vopred dohodnutých manželstiev alebo za účelom ich „predaja“ ako neviest, náboru za účelom účasti na nepriateľských akciách a na podobné účely, akými sú sexuálne služby, eskort a zastávanie domácich funkcií v konfliktných situáciách. Skúsenosti žien a dievčat v oblasti obchodovania s ľuďmi sa líšia od skúseností, ktoré s ním majú muži a chlapci. Ženy a dievčatá majú tendenciu byť vystavené neprimerane vysokému vplyvu, zatiaľ čo muži, ktorí sa stalo obeťou obchodovania s ľuďmi, majú ťažkosti s prístupom k existujúcim programom pomoci obetiam. To si vyžaduje, aby sa zásady rodovej rovnosti začlenili do prípravy a vykonávania právnych predpisov a programov zameraných na predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi.