Description

Ihmiskaupan muoto, jossa kohteena ovat naiset ja tytöt, erityisesti, mutta ei pelkästään, heikoimmassa asemassa olevat

Additional notes and information

Naisia ja tyttöjä kaupataan tavallisesti seksuaalista ja kaupallista hyväksikäyttöä varten, erityisesti prostituutioon ja pornografiaan, pakkotyöhön, muun muassa työhön kaupallisessa maataloudessa ja kotitaloustyössä, järjestettyihin avioliittoihin tai myytäviksi "morsiamina", rekrytoitaviksi sotatoimiin ja niihin liittyviin tarkoituksiin seksuaalisia palveluja varten, siirtoihin ja kotitaloustehtäviin konfliktitilanteissa. Naisten ja tyttöjen kokemukset ihmiskaupasta eroavat miesten ja poikien kokemuksista. Naiset ja tytöt kärsivät tavallisesti suhteettoman raskaasta vaikutuksesta, kun taas kaupan kohteena olevien miesten on vaikeaa päästä uhrien tukiohjelmiin. Tämä edellyttää sukupuolten tasa-arvon periaatteiden sisällyttämistä ihmiskaupan ehkäisemiseen tähtäävien lainsäädännön ja ohjelmien laatimiseen ja täytäntöönpanoon.