Description

Стратешки усмерено репресивно понашање које се обично одликује честим (...) физичким злостављањем и сексуалном присилом у комбинацији са тактикама застрашивања, деградације, изолације и контроле жртава.