Description

priemonė ir procesas, grindžiami dalyvavimo metodologija, kuri organizacinį mokymąsi apie tai, kaip praktiškai ir veiksmingai integruoti lyčių aspektą, skatina individualiu, darbo padalinio ir organizaciniu lygmenimis

Additional notes and information

Dalyvavimą skatinančio lyčių audito sąvoką ir praktiką 2001 m. suformavo Tarptautinė darbo organizacija (TDO). Iš pradžių ji buvo plėtota norint parengti TDO vidaus Lyčių aspekto integravimo politiką. Vėliau siekiant skleisti šią praktiką vadovu imta dalintis.