Description

Seaduse või kokkuleppega kehtestatud palgatase, mis on madalaim tasu, mida tööandjal lubatakse maksta