Description

úroveň miezd definovaná zákonom alebo dohodou, čo predstavuje najnižšiu možnú mzdu, ktorú zamestnávateľ môže zaplatiť