Description

metodë e sigurt dhe efektive jokirurgjikale e ndërprerjes së shtatzënisë së hershme duke përdorur barna të caktuara të marra nga goja ose përmes injeksioneve