Description

gjendje e mirëqenies së plotë fizike, mendore dhe shoqërore, jo thjesht mungesa e sëmundjes ose ekzistenca sëmundjes, në të gjitha aspektet që lidhen me sistemin riprodhues dhe me funksionet dhe proceset e tij

Additional notes and information

Nënkupton që njerëzit janë në gjendje të kenë një jetë seksuale të kënaqshme dhe të sigurt dhe se ata kanë aftësinë për të riprodhuar dhe lirinë për të vendosur nëse, kur dhe sa shpesh ta bëjnë këtë. Në lidhje me këtë të fundit, nënkuptohen: të drejtat e grave dhe burrave për t'u informuar; të ketë qasje në metoda të sigurta, efektive, të përballueshme dhe të pranueshme të planifikimit familjar, përfshirë metodat për rregullimin e riprodhimit, të cilat nuk janë në kundërshtim me ligjin; dhe e drejta e aksesit në shërbimet e duhura të kujdesit shëndetësor për t'u mundësuar grave që të kenë një shtatzani të sigurt dhe lindje dhe t'u sigurojnë çifteve shansin më të mirë për të pasur një foshnjë të shëndetshme. Shëndeti riprodhues është një element i të drejtave riprodhuese.