Description

Они који су незапослени, али који не испуњавају захтеве националних система регистрације незапослених (захтеви који посебно могу искључити жене).