Description

irrationell rädsla för och motvilja mot lesbiska