Description

varje persons förmåga till djup emotionell, hängiven och sexuell attraktion av, och intima och sexuella relationer med, personer av ett annat kön, samma kön eller fler än ett kön