Description

maatschappelijke aanname dat iemand heteroseksueel is

Additional notes and information

Heteronormativiteit zorgt ervoor dat heteroseksualiteit coherent en natuurlijk lijkt en de voorkeur wegdraagt. Het bevat de veronderstelling dat iedereen 'van nature' heteroseksueel is en dat heteroseksualiteit een ideaal is dat boven homoseksualiteit of biseksualiteit staat.