Description

prielaida dėl asmens heteroseksualumo

Additional notes and information

Heteronormatyvumas yra visa tai, kas skatina heteroseksualumą laikyti savaime suprantamu, natūraliu ir privilegijuotu. Jis remiasi prielaida, kad kiekvienas „iš prigimties“ yra heteroseksualus ir kad heteroseksualumas yra už homoseksualumą ar biseksualumą viršesnis idealas.