Description

Претјерана слика хегемонијске мушкости, углавном у медијима. Пренаглашава идеале, попут физичке снаге, агресије и сексуалности који би требали красити мушкарце, чиме их и оснажује.