Description

Преувеличен образ на хегемонната мъжественост главно в медиите, надценяване, а с това и укрепване, на идеали, като например физическата сила, агресията и сексуалността на мъжете.