Description

kaitnieciska prakse tāda rīcība pret sievieti vai meiteni, kuras pamatā ir diskriminācija dzimuma, dzimtes, vecuma vai cita iemesla dēļ, par attaisnojumu bieži vien minot sociālās, kultūras un reliģiskās paražas un vērtības, kā arī maldīgus priekšstatus par dažām neizdevīgā stāvoklī esošām sieviešu un meiteņu grupām tradicionāla kaitnieciskā prakse; sievietēm un meitenēm kaitnieciska prakse, kuras pamatā ir diskriminācija un kura ir saistīta ar tradīcijām