Description

modurile în care genul influențează distribuţia puterii la toate nivelurile societății

Additional notes and information

Este vorba atât despre asigurarea de servicii egale pentru toți cetățenii indiferent de gen, dar și de îmbunătățirea eficienței și calității acestora, deoarece obligativitatea integrării perspectivei de gen încurajează furnizorii să creeze și să ofere servicii în acord cu obiectivele egalității de gen.