Description

uvođenje zahtjeva za rodnom ravnopravnošću u javnu nabavu, s ciljem korištenja tih zahtjeva kao instrumenta za unapređivanje rodne ravnopravnosti

Additional notes and information

Odnosi se na osiguranje jednakih usluga za sve građane, bez obzira na njihov rod, ali i povećavanje učinkovitosti i kvalitete usluga, budući da uvođenje rodne perspektive kao jednog od preduvjeta potiče pružatelje usluga da razviju i ponude usluge koje su u skladu s ciljevima rodne ravnopravnosti.