Description

undvikande både av ett tvetydigt generiskt maskulint genus i grammatiska former av substantiv och diskriminerande uttryck som beskriver kvinnor och män med avseende på deras fysiska utseende eller egenskaper samt könsroller som tillskrivs deras kön