Description

právní předpisy, které jsou tvořeny všeobecně platnými podmínkami a neberou v potaz genderově specifické situace ani nezohledňují rozdělení moci mezi ženy a muže, což bývá zdrojem diskriminace na základě pohlaví a genderu, či dokonce genderově podmíněného násilí na ženách

Additional notes and information

Genderově neutrální zákony, které nakládají stejně se ženami a s muži, je třeba přezkoumat a posoudit, zda dosahování genderové rovnosti a odstraňování diskriminace na základě pohlaví a genderu urychlují, nebo naopak zpomalují.