Description

politika, program nebo situace, které z hlediska genderových vztahů či genderové rovnosti nemá nepříznivé dopady na genderové vztahy nebo na rovnost žen a mužů

Additional notes and information

Termín „genderově neutrální“ znamená, že určitý jev není spojován ani se ženami, ani s muži. Tento termín může popisovat různé aspekty, například pojetí nebo styl jazykového vyjadřování. To, co je často považováno za genderově neutrální, a to i v oblastech statistiky či zveřejňování shromážděných dat o obyvatelstvu, se v praxi často vyznačuje genderovou slepotou (nezohledněním genderových specifik).