Description

potrzeby, które kobiety określają w społecznie akceptowanych rolach w społeczeństwie

Additional notes and information

Potrzeby praktyczne związane z płcią nie muszą koniecznie stanowić wyzwania dla podziału pracy na podstawie płci i podporządkowanej pozycji kobiety w społeczeństwie, mimo że z nich wynikają. Potrzeby te są odpowiedzią na zachodzącą pilną potrzebę, zidentyfikowaną w określonym kontekście. Mają praktyczny charakter i wynikają z niewłaściwości w warunkach życia, takich jak zaopatrzenie w wodę, opieka zdrowotna i zatrudnienie.