Description

Термин „родно питањеˮ односи се на било које питање или проблем утврђен родно заснованим и/или полним разликама између жена и мушкараца.

Additional notes and information

Родна питања укључују све аспекте и забринутости у вези са животом жена и мушкараца и ситуацијом у друштву, начином њиховог међусобног односа, разликама у приступу и употреби ресурса, њиховим активностима и начином на који реагују на промене, интервенције и политике.