Description

jebkurš jautājums vai bažas par atšķirībām starp vīriešiem un sievietēm dzimuma un/vai dzimtes dēļ

Additional notes and information

Dzimumu jautājumi ietver visus aspektus un šaubas saistībā ar sieviešu un vīriešu dzīvi un stāvokli sabiedrībā, viņu savstarpējo attiecību veidu, resursu piekļuves un izmantošanas atšķirībām, viņu darbībām un reakciju uz izmaiņām, pasākumiem un politikām.