Description

alat za procjenu kojim se ispituje prijedlog neke politike za utvrđivanje učinka ili posljedica na žene i muškarce, kako bi se neravnoteže ispravile prije prihvaćanja prijedloga

Additional notes and information

Analiza iz rodne perspektive pomaže odrediti jesu li su potrebe žena i muškaraca ravnopravno uzete u obzir i zadovoljene danim prijedlogom. Donositeljima politike omogućava kreiranje politike uz razumijevanje društveno-ekonomske realnosti žena i muškaraca i dozvoljava razvoj politike koje uzimaju u obzir (rodne) razlike. Procjena utjecaja roda može se primijeniti na zakonodavtsvo, planiranje politike, programsku politiku, proračune, konkretne postupke, prijedloge zakona i izvještaje ili na pozive za istraživanja. Metode procjene utjecaja roda ne moraju se primjenjivati isključivo na politike u nastajanju nego i na postojeće poltike. Mogu ih koristiti državne službe kao i vanjski subjekti. U oba slučaja zahtijevaju znatnu količinu znanja o rodnoj problematici. Prednost ovih alata leži u činjenici da oslikavaju vrlo točnu sliku posljedica određene politike.