Description

moterų socialinė ir ekonominė padėtis visuomenėje, lyginant su vyrais, kaip antai, moterų ir vyrų darbo užmokesčio ir užimtumo galimybių skirtumai, nevienodas atstovavimas politiniame procese, nevienoda žemės ir turto nuosavybė ir pažeidžiamumas dėl smurto (t. y., strateginiai lyčių poreikiai ir (arba) interesai)