Description

ir-relazzjonijiet u l-interazzjonijiet bejn u fost il-bniet, is-subien, in-nisa u l-irġiel

Additional notes and information

Id-dinamika tas-sessi hija informata minn ideat soċjokulturali dwar is-sess u r-relazzjonijiet ta' poter li jiddefinixxuhom. Skont kif jidhru, id-dinamika tal-ġeneru tista' ssaħħaħ jew tikkontesta n-normi eżistenti.