Description

Suhted ja suhtlus naiste ja meeste ning poiste ja tüdrukute vahel, nende gruppide sees ja nende koostoimes

Additional notes and information

Soodünaamika toetub sotsiaalkultuurilistele ideedele soo ja võimusuhete kohta. Soodünaamika võib olemasolevaid norme kinnistada või lõhkuda.