Description

Структурна неједнакост жена и мушкараца односи се на уграђивање родних неједнакости у друштвене структуре, засноване на институционализованим концепцијама родних разлика.

Additional notes and information

Концепције мушкости и женствености, идеје које се тичу очекивања жена и мушкараца, интернализоване процене женских и мушких поступака, прописана правила о правилном понашању жена и мушкараца - све то, и још више, обухватају организацију и постојање родне неједнакости у друштвеним структурама. Социјална и културна средина, као и институције које их структуришу, као и појединци који делују у оквиру и изван њих, баве се производњом и репродукцијом родних норми, ставова и стереотипа. Веровања која симболизују, оправдавају, позивају се, воде, подстичу или помажу у одржавању родне равноправности и сама су производ родне неједнакости.