Description

Internetsko nasilje nad ženama i djevojčicama rodno je uvjetovano nasilje koje se provodi putem elektroničke komunikacije i interneta. Iako internetsko nasilje može pogađati i žene i muškarce, žene i djevojčice izložene su drukčijim i traumatičnijim oblicima internetskog nasilja. Postoje razni oblici internetskog nasilja nad ženama i djevojčicama, uključujući, ali nije ograničeno na internetsko uhođenje, nedobrovoljnu pornografiju (ili "osvetničku pornografiju"), rodno uvjetovane pogrde, govor mržnje i uznemiravanje, posramljivanje nazivanjem droljom (eng. slut-shaming), nuđenje neželjene pornografije, iznuđivanje spolnog odnosa (eng. sextortion), prijetnje silovanjem i prijetnje smrću te elektronički potpomognuto trgovanje ljudima. Internetsko nasilje nije zasebna pojava odvojena od nasilja u "stvarnom svijetu" budući da često slijedi iste obrasce kao i izvanmrežno (offline) nasilje.