Description

Smurtas lyties pagrindu, vykdomas pasitelkiant elektroninę komunikaciją ir internetą

Additional notes and information

Kibernetinis smurtas gali turėti įtakos tiek moterims, tiek vyrams, tačiau moterys ir mergaitės patiria skirtingas ir labiau traumines jo apraiškas. Esama įvairių kibernetinio smurto prieš moteris ir mergaites formų, įskaitant, bet neapsiribojant, kibernetiniu persekiojimu, pornografija be pritarimo (arba „keršto pornografija“), apjuodinimu lyties pagrindu, neapykantos kalba ir priekabiavimu, „kekšių šmeižimu“, nepageidaujama pornografija, nefizine prievarta, tikslu išgauti seksualinio pobūdžio naudą, grasinimais išžaginti ir nužudyti bei elektronine prekyba žmonėmis. Kibernetinis smurtas nėra nuo realaus pasaulio atsietas reiškinys, nes dažnai remiasi tais pačiais principais kaip ir smurtas ne internete.