Description

förmåga att se på samhället ur ett genusperspektiv och förstå hur detta har påverkat kvinnors behov i jämförelse med mäns behov