Description

sposobnost gledati na družbo z vidika spolnih vlog in razumeti, kako to vpliva na potrebe žensk v primerjavi s potrebami moških