Description

standardi in pričakovanja, ki se jim ženske in moški nasploh prilagajajo v obsegu, kolikor opredeljujejo določeno družbo, kulturo in skupnost v tistem času

Additional notes and information

Spolne norme so predstave o tem, kakšni bi morali biti ženske in moški in kako bi morali ravnati. Spolne norme ponotranjimo zgodaj v življenju in lahko vzpostavijo spolno socializacijo in stereotipe za vse življenje.