Description

normen en verwachtingen waaraan vrouwen en mannen zich in het algemeen conformeren, binnen een bereik dat op dat moment een bepaalde maatschappij, cultuur en gemeenschap bepaalt

Additional notes and information

Rolpatronen zijn ideeën over hoe vrouwen en mannen zouden moeten zijn en zich zouden moeten gedragen. Nadat ze op jonge leeftijd zijn geïnternaliseerd, kunnen rolpatronen een leven lang gendersocialisatie en stereotypering teweegbrengen.