Description

Изражавање рода односи се на испољавање сопственог родног идентитета и идентитета који други виде. Углавном, људи настоје да се њихово изражавање или представљање рода подудара са њиховим родним идентитетом/идентитетима, без обзира на пол који им је додијељен при рођењу.