Description

Позоваване на биологичния женски пол.

Additional notes and information

Думата женски произлиза от латинската дума “femella”, която е умалително от “femina” (женски). Често погрешно се смята, че думата произлиза от “male” (мъжки), която от своя страна е старо френска дума, произлязла от латинската дума “masculus”, която е умалително от “mas” (мъжки).