Description

Концепция, която предполага, че и жените, и мъжете имат равен достъп до, ползват се от и получават всички специфични ресуси (материални, финансови, човешки, социални, политически и др.).