Description

vittimizzazzjoni tal-vittma jew kwalunkwe att ta’ vjolenza jew traffikar tal-bnedmin

Additional notes and information

Biex ikun limitat jew evitat kwalunkwe riskju ta' vittimizzazzjoni sekondarja, għandhom jingħataw numru ta' servizzi speċifiċi ta' pariri, appoġġ u assistenza lil vittma, kif ukoll drittijiet ġenerali ta' proċedura u ta' servizz, inkluż drittijiet għal informazzjoni, rispett għad-dinjità tal-vittmi waqt interrogazzjoni (li ma jkunx hemm azzjonijiet li jistgħu jwasslu għall-vittimizzazzjoni sekondarja tal-vittma matul l-investigazzjoni), anonimità għal ċerti vittmi, smigħ ta' kawżi bil-bibien magħluqa f'ċerti każijiet, l-awtur tar-reat ikun moħbi mill-vittma matul ix-xhieda, uffiċjali speċjalizzati fi kwistjonijiet tal-vittmi, eċċ.