Description

procesas, kurio metu moterys įgyja galios, ima valdyti savo gyvenimą ir gali priimti strateginius sprendimus

Additional notes and information

Didesnių galių moterims suteikimas apima penkis komponentus: moterų savivertės jausmą; jų teisę rinktis ir lemti sprendimus; jų teisę naudotis galimybėmis ir ištekliais; jų teisę turėti galią tvarkyti savo gyvenimą namuose ir už jų ribų; ir jų gebėjimą daryti įtaką socialiniams pokyčiams, kad būtų sukurta teisingesnė socialinė ir ekonominė tvarka nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. Šiame kontekste, švietimas, mokymas, sąmoningumo ugdymas, pasitikėjimo savimi stiprinimas, pasirinkimo galimybių gausinimas, prieigos prie išteklių plėtimas ir jų kontrolės gerinimas bei veiksmai, kuriais pertvarkomos struktūros ir institucijos, įtvirtinančios ir įamžinančios diskriminaciją dėl lyties, yra svarbūs, galių moterims ir mergaitėms ginti savo teises teikiantys įrankiai.