Description

Поступање с дужном пажњом је принцип у међународном праву који омогућава државама да поступају превентивно и са мјерама опреза у циљу спречавања или истраге случајева кршења људских права, заштите жртава, кажњавања починилаца и компензације за жртве кршења људских права. Обавеза се не односи само на спречавање кршења људских права од стране државе, него и од стране приватног сектора, и, што је за жене посебно значајно, од стране других грађана.

Additional notes and information

У прошлости, неке државе су имале тенденцију да заузму пасиван став када је у питању кршење људских права од стране приватних особа. Правни основ за захтијевање дужне пажње је базиран на декларацијама, конвенцијама и случајевима међународног права у протекле четири деценије.