Description

zásada mezinárodního práva, která ukládá státům, aby věnovaly náležitou péči předcházení případům porušení lidských práv, vyšetřování takových případů, poskytnutí ochrany obětem, potrestání pachatelů a odškodnění obětí porušení lidských práv

Additional notes and information

Tato povinnost se vztahuje nejen na předcházení případům porušování lidských práv ze strany státu a jeho orgánů, ale také na předcházení těmto případům v soukromém sektoru nebo, což je pro ženy nejvýznamnější, ze strany jednotlivých občanů. V minulosti státy k případům porušování práv žen soukromými osobami zpravidla zaujímaly pasivní postoj. Právní základ vyžadující „náležitou péči“ je pevně zakotven v mezinárodních smlouvách, úmluvách a v mezinárodní judikatuře posledních čtyř desetiletí.