Description

Uusintava, tuottava ja yhteisöä hallinnoiva rooli

Additional notes and information

Tapa, jolla näitä muotoja arvotetaan, vaikuttaa tapaan, jolla naiset ja miehet asettavat ensisijaisia tavoitteita suunnitteluohjelmissa ja hankkeissa. Näiden muotojen huomion ottaminen tai jättäminen ottamatta huomioon voi edistää tai rajoittaa naisten mahdollisuuksia hyötyä kehitysmahdollisuuksista. Useimmissa yhteiskunnissa matalan tulotason naiset huolehtivat kaikista kolmesta roolista, kun taas miehillä on ensisijaisesti tuottava rooli ja rooli yhteisön poliittisessa toiminnassa, mistä tavallisesti saa maksun, aseman tai valtaa. Naisten uusintava rooli sisältää perheen nykyisen ja tulevan työvoiman hoivan ja huoltamisen (lastenhoito ja kotitaloustyöt). Naisten uusintava rooli liittyy naisten ja miesten suorittamaan työhön, josta maksetaan joko luontoissuorituksena tai rahana (markkinatuotanto, epävirallinen tuotanto, kotitaloustuotanto, toimeentuloon tarvittava tuotanto). Naisten yhteisön hallinnoiva rooli sisältää työn, joka liittyy etupäässä hoivaan ja palkattomaan työhön ja yhteisten resurssien, kuten veden ja terveydenhuollon tarjoamiseen.