Description

refererer til den reproduktive, produktive og samfundsforvaltende rolle

Additional notes and information

Den værdi, som disse roller tillægges, påvirker den måde, som kvinder og mænd fastsætter prioriteter på ved planlægning af programmer eller projekter. Det, at der tages højde for eller ikke tages højde for disse roller, kan øge eller mindske kvinders chancer for udviklingsmuligheder.
I de fleste samfund udfylder kvinder med lav indkomst alle tre roller, mens mænd primært udfører produktive og samfundspolitiske aktiviteter, som normalt resulterer i løn, status eller magt. Kvinders reproduktive rolle omfatter omsorg for og opretholdelse af familiens nuværende og fremtidige arbejdsstyrke (dvs. føde børn og varetage opgaver i hjemmet). Kvinders produktive rolle refererer til arbejde udført af kvinder og mænd mod betaling i penge eller naturalier (markedsproduktion, uformel produktion, hjemmeproduktion, selvforsyningsproduktion). Kvindernes samfundsforvaltende rolle omfatter arbejde, der hovedsageligt er relateret til omsorgsarbejde og ulønnet arbejde samt levering af fælles ressourcer som vand, sundhedspleje mv.