Description

stāvoklis, kad personai nav būtiskas nozīmes, ietekmes vai varas