Description

smurtas, susijęs su visais smurto dėl lyties veiksmais, kuriais daroma ar gali būti padaryta fizinė, seksualinė ar psichologinė žala ar sukelta kančia moterims, įskaitant grasinimus, prievartą ar savavališką laisvės atėmimą viešame ar privačiame gyvenime