Description

Право запослених да буду третирани достојанствено и са поштовањем, у безбедном радном окружењу, без сексуалног узнемиравања или било које друге врсте узнемиравања и облика родно заснованог насиља. Видети такође: сексуално узнемиравање